zondag 3 november 2013

Registratiedag Ponyzuchtverband Hannover

Ieder najaar heeft sinds 2010 één dag die in het teken staat van de registratie voor Ponyzuchtverband Hannover. Sinds de komst van de bij dit verband goedgekeurde hengst Drafur is het bezoek van hen aan Nederland een feit. Herr Hofmeister was ook dit jaar weer, vergezeld van Karl-Heinz Kapieske (eigenaar van dekhengst Lenngard), naar ons afgereisd. Afgelopen dinsdag hadden wij dan alle veulens van Drafur én sinds 2011 bij hen erkende hengst Alm Glimt verzameld. In totaal acht stuks. 

Wat wordt beoordeeld tijdens registratie?
Tijdens de registratie worden de veulens bekeken en beoordeeld op hun exterieur en de merries gemeten en gekeurd voor opname in het stamboek van Ponyzuchtverband Hannover.
Op opgenomen te kunnen worden moeten de merries voldoen aan een aantal eisen. Ten eerste dienen zijn over een volledig papier te beschikken. Dat wil zeggen, in Nederland opgenomen hulpboekmerries zonder (geheel/gedeeltelijke) afstamming worden niet als Fjordenpaard opgenomen en daarmee niet geregistreerd. Fjordenpaarden waarvan wél de afstamming vermeld staat in het paspoort maar alsnog Nederlands hulpboekmerrie zijn vanwege inteelt of beperkte bekendheid omtrent afstamming komen in aanmerking voor Stambuch II.
Geregistreerd worden in Stambuch I is echter het doel voor iedere Fjordenmerrie die ingezet wordt in de fokkerij. Om in aanmerking te komen voor inschrijving hierin dient de merrie bij opname op haar beoordeling voor exterieur niet lager dan een totaalgemiddelde van 6,0 te behalen en mag geen enkel cijfer een 5 of lager zijn.

De merries worden stuk voor stuk beoordeeld op stand, de stokmaat wordt gemeten, en op het harde worden zij beoordeeld op hun stap. De veulens worden gecontroleerd op haarwervels en aftekeningen en eveneens beoordeeld (dit zonder cijfers, in tegenstelling tot de merrie) op type. Vervolgens worden de merries met veulens in de rijbak beoordeeld op hun stap, draf en galop in vrijheid.

De merrie ontvangt voor de volgende onderdelen een cijfer:
1. Rasse und Geslechtstyp - Ras en geslachtstype
2. Qualität des Körperbaus - Kwaliteit van de lichaamsbouw
3. Korrektheit des Ganges - Correctheid van de gangen
4. Schwung und Elastizität (Trab) - Kracht (soepel bewogen vanuit de achterhand) en elasticiteit (Draf)
5. Schritt - Stap
6. Gesamteindruck und Entwicklung - Totaalindruk en ontwikkeling

Het gemiddelde van deze cijfers bepaald het eindcijfer.

Resultaten
Na het zien van iedere merrie en haar veulen gaf Herr Hofmeister ons een duidelijke omschrijving van de merrie, welke aspecten aan de merrie vielen hem op, hoe beoordeeld hij deze en hoe is het veulen ten opzichte van de merrie. Oftewel, wat heeft in het totaalplaatje van de merrie de hengst verbeterd (of mogelijk verslechterd) ten opzichte van het veulen. Ieder jaar ervaren wij dit weer als interessante en foktechnisch bruikbare informatie én bevestiging van datgene wat wij veelal ook al opgemerkt hebben.

De cijfers van de merries volgen nog. Deze zijn, gezamenlijk met het paspoort, nog in Duitsland voor administratieve verwerking. 

Tea (v. Halldor) en Tara (v. Drafur)
Herr Hofmeister over Tea: 
'Tea is een aansprekend paard. Voor Duitse begrippen heeft ze relatief korte benen ten opzichte van haar lichaamsbouw en beweegt met een strakke, platte rug. Graag had ik meer ontspanning in haar bovenlijn gezien en ze is iets nauw in haar stap. Desondanks moet gezegd worden dat zij er zeer goed uit ziet voor haar leeftijd.' 
 photo 29-10-2013KeuringHannoverDuitsland001-BorderMaker.jpg
 photo 29-10-2013KeuringHannoverDuitsland005-BorderMaker.jpg

Herr Hofmeister over Tara: 
'Het veulen staat duidelijker hoger op de benen dan haar moeder. Zij is daarnaast zeker 3 à 4 klassen beter als ik haar zo beoordeel dan haar moeder. Ze heeft een zeer mooi hoofd met aansprekende ogen, ze is elastisch in haar bewegingen en heeft een mooi opgespannen bovenlijn die opwaarts gaat in de bewegingen. Ze toont een zeer goede evenwichtige balans in haar bewegingen, tactmatig sterk. Tara is het beste veulen van deze dag!'
Wolly (v. Anton) en Abel (v. Alm Glimt)

Herr Hofmeister over Wolly: 

Wolly was vorig jaar reeds opgenomen in het stamboek en hoefde daarom niet nogmaals beoordeeld te worden. Om die reden hoefde er weinig over gesproken te worden. Een correcte merrie! Vorig jaar was Herr Hofmeister goed te spreken over Wolly; "een sterke merrie, goede bewegingen, sterke achterhand en mooi vrouwlijk hoofd."


Herr Hofmeister over Abel:

De kleur? Ja...wat zal het worden, rodblakke of gulblakke...we kwamen er niet uit, de toekomst zal het moeten uitwijzen. 
'In het begin toonde Abel wat stijf en springerig, maar na enkele minuten kwam zijn elasticiteit beter tot zijn recht. Zijn galop is niet daverend, mede omdat hij van achter door zijn overbouwdheid nog wat tekort komt in zijn tactmatigheid. Zijn groei zit hem momenteel nog in de weg. Het zit er wel, maar het komt er niet optimaal uit. Wel net goed genoeg voor een premie.'Flamingo (v. Sebastian) & Declo (v. Drafur) en aangenomen 'kind' Arthur (v. Alm Glimt en merrie Tatum)
Een klein geluk omtrent de opname van Arthur, was dat Tatum vorig jaar al was opgenomen bij Ponyzuchtverband Hannover. Haar keuring was dus niet strikt noodzakelijk voor opname. Hij kon zich dus bij zijn pleegmoeder Flamingo scharen. 


Herr Hofmeister over Flamingo: 

'Een zeer zéér klassieke merrie. Ze is erg geblokt, zeer korte hals, kort in het lijf, kort op de benen, een geblokte merrie. Eenmaal in beweging draait ze echter de rollen om, dan toont ze juist erg goede gemakkelijk uitgevoerde bewegingen. Een merrie die op basis van haar bouw voor het werk onder het zadel/voor de wagen niet als ideaal wordt beschouwd, maar qua bewegingen weer wel. Voor de fokkerij is hier voordeel uit te halen.'

Herr Hofmeister over Declo:
'Een mooi gelijnd veulen, die duidelijk luxer van type is dan zijn moeder. Mooi opgericht gebouwd en goed in zijn bewegingen.'


Herr Hofmeister over Arthur:

'Vergeleken met Declo en Flamingo is Arthur niet sterk in zijn bewegingen. Hij draaft een beetje suf, mist oprichting en heeft weinig halsgebruik. Mede ook te wijten aan zijn achterstand in ontwikkeling door het wegvallen van zijn moeder. Eigenlijk mag je dit soort veulens pas over een paar jaar pas weer beoordelen, omdat het nu geen eerlijk beeld geeft.'

Frederiek (v. Anton) & Dexter (v. Drafur) Herr Hofmeister over Frederiek: 'Een mooi gelijnde Fjordenmerrie. Ze heeft een wat groot hoofd, maar mooie stokmaat, uitstekende bewegingen. Haar stap valt op, ruim en elastisch, en is de beste van de dag.'Herr Hofmeister over Dexter: 'Een nakomeling van Drafur met wederom zeer goede bewegingen die in balans worden uitgevoerd. In het begin toonde hij teveel show, maar later kwam hij qua bewegingen beter in evenwicht, waardoor hij van achter tactmatig beter wordt, zeer goed zelfs. Het is een Fjordenhengst met een mooi klein hoofdje en aansprekende ogen.'
Delia (v. Anton) & Denia (v. Alm Glimt) 
Helaas haalden wij Denia een week voortijd kreupel uit het land. Na veel weken in soda brak een eventuele hoefzweer helaas niet door, waardoor ze dinsdag nog steeds kreupelde. Hierdoor is ze enkel beoordeeld op exterieur, maar zijn de bewegingen achterwege gelaten. 


Herr Hofmeister over Delia: 'Een goed Fjordentype, maar iets beknopt met name in de hals. In de bewegingen toonde zij lauw, mocht wat meer pit laten zien. De stap is correct, draf gaf weinig spektakel maar is correct. Als enige kritiekpuntje kan ik zeggen dat ze in het achterbeen iets meer hoek had mogen hebben.'Herr Hofmeister over Denia: 'Een goed Fjordentype.'

Vrony (v. Orsta) & Valene (v. Alm Glimt)
Vrony heeft van moederszijde een onbekend papier, waardoor zij in Nederland is opgenomen als hulpboekmerrie. Dit maakt haar voor Duitsland een niet op te nemen Fjordenpaard onder de noemer 'Fjord'. Zodoende is zij als pony opgenomen, evenals haar dochter Valene. 


Herr Hofmeister over Vrony: 'Jammer dat haar papier hier nooit volledig is ingevuld óf bekend is. Ze toont een goede Fjord te zijn.'

Vrony en Valene werden slechts vlak voor de keuring afgeleverd, vandaar dat wij ze niet schoon konden tonen.


Herr Hofmeister over Valene: 'Hierbij geldt hetzelfde als de moeder. Jammer dat we hier geen vol papier aan kunnen uitschrijven, want het is een veulen met goede bewegingen, beter nog dan haar moeder. En ondanks dat ze niet schoon is, straalt het er af dat het een goed Fjordwaardig-paard is.'
Elinoor (v. Anton) & Davos (v. Drafur)Herr Hofmeister over Elinoor: 'Een iets beknopte merrie, maar goed van type. Ze heeft een goede stap, maar opvallend goed is de wijze waarop zij vertrekt in draf. Ze zakt mooi van achter, gebruikt haar bovenlijn goed evenals de halsspier, waarbij ze haar kap er heel mooi op zet. Qua balans is ze nog wat zoekende.'Herr Hofmeister over Davos: 'Een goed in balans bewegende hengst, met ook een mooie oprichting. Hij is verbeterd ten opzichte van de merrie, hoogbeniger ook dan de merrie. Samen met de merrie van Drafur één van de beste bewegers van vandaag.'